Category >> ChocherdandBC Product / เฟอร์นิเจอร์แบบบิ้วอิน / เคาน์เตอร์์ ...
F-2 เคาน์เตอร์เตี้ย พร้อมตู้ลิ้นชัก
Model : F-2
Contact Us
furniture สำนักงาน
 
 
พื้นเคาน์เตอร์
ไม้อัดยางหนา 6 มม.
 โครง
เนื้อแข็ง 3/4"x2" กรุปิดทับด้วยแผ่น(ลามิเนตสีเทาอ่อน)
ขอบเคาน์เตอร์
ไม้สักหนาท1/4 นิ้วx0.07 ซ.ม.ผิวขัดเรียบ (พ่นสีเทาอ่อน)
แผ่นอะคริลิค
ใสสีขาวขุ่นหนา 10มม.ดัดโค้งตามแบบขอบขัดมันโดยรอบ เจาะรูยึดกับหน้าเคาน์เตอร์ด้วยปุมสแตนเลส
ผนังด้านหน้า
ไม้อัดยางหนา 4 มม. โครงไม้เนื้อแข็งดัดโค้งตามแบบผิวขัดเรียบ (พ่นสีเขียวเข้ม)
ผนังเสริมด้านข้าง
ไม้อัดอย่าหนา 10 มม. ยึดติดกับขาและผนังเคาน์เตอร์ให้แข็งแรงผิวขัดเรียบ (พ่นสีเขียวเข้ม)
ผนังด้านใน
ไม้อัดอย่างหนา 4 มม.ผิวขัดเรียบ (พ่นสีเทาอ่อน)
พื้นเคาน์เตอร์
ไม้อัดอย่าหนา 6 มม. โครงไม้เนื้อแข็ง 3/4"x2"กรุปิดทับด้วยแผ่น (ลามิเนตสีเทาอ่อน)
ผนัง
ไม้อัดยางหนา 20 มม.เปิดเข้า-ออกสำหรับงานระบบไฟฟ้าผิวขัดเรียบ (พ่นสีเทาอ่อน)
 
(DUPLEX RECEPTACLE UNIVERSAL WITH GROUND)PANASONIC ,B  -TICINO ,SQUARE - D หรือที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารแล้วว่าเทียบเท่า
จำนวน2ชุดโดยทิ้งปลายสายไว้ในช่องสำหรับเดินสายไฟฟ้ายาว 20 ซม.
ขอบเคาน์เตอร์
ไม้สักหนา 1 หุนผิวขัดเรียบ(พ่นสีเทาอ่อน)
ตู้ลิ้นชักใต้เคาน์เตอร์เตี้ย
 
แผงหลังโครง
ไม้เนื้อแข็ง 3/4"x2" กรุด้วยไม้อัดยางหนา 4 มม. ผิวขัดเรียบ(พ่นสีเทาอ่อน)
TOP F8i'w,hgonhvc-H' 3/4"x2" กรุด้วยไม้อัดยางหนา 4 มม. ปิดท้ายด้วยแผ่น(ลามิเนตสีเทาอ่อน)
ลิ้นชักไม้อัดยางนา 15มม. ประกอบเป็นลิ้นชักตามแบบ พื้นลิ้นชักไม้อัดยางหนา 6 มม.ผิวขัดเรียบ(พ่นสีเทาอ่อน) พร้อมรางเลื่อนโลหะชุบสีแบบรองรับขอบลิ้นชัก
หน้าบานปิดทับด้วยแผ่น (ลามิเนตสีเทาอ่อน)พร้อมมือจับและกุญแจล็อคบานของ HUWIL หรือของ HAFALE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า
 
 
 
บริษัท บี.ซี.เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ จำกัด
62 ม.11 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โทร. 035-391157  |  แฟกซ์. 035-391055  |  อีเมล์ :
bc.tuk@hotmail.com
 
B.C. FURNITURE DESIGN CO.,LTD.
62 M.11 Phakhai, Phakhai, Ayutthaya 13120
Tel. 035-391157  |  Fax. 035-391055  |  Email :
bc.tuk@hotmail.com
© 2013 B.C. Furniture Design Co., Ltd. All rights reserved.