งานติดตั่งเฟอร์นิเจอร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
งานติดตั่งเฟอร์นิเจอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 
ปรับปรุงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชั้น2 สาขาจตุจักร
 
งานปรับปรุง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 
 
ปรับปรุงสำนักงานคลัง จังหวัดชัยนาท
งานปรับปรุง สาขาย่อยศูนย์การ MRT พระราม 9
 
 
บูทตู้ ATM
 
งานปรับปรุง ธนาคารออมสิน
งานก่อสร้าง ธกส. สาขาโพธิ์ทอง
งานปรับปรุงธกส.
สาขาบ่อทอง
งานปรับปรุง สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
ปรับปรุงตู้  ATM
 
งานปรับปรุงออมสิน ฉะเชิงเทรา
งานปรับปรุงออมสิน
อ้อมใหญ่
 
ตัวอย่าง งานตกแต่งภายใน
งานปรับปรุง ธกส.
อยุธยาพาร์ค
ตัวอย่างตกแต่งภายใน
 
 
ปรับปรุง รร.อ่างทอง
ปัทมโรจน์วิทยาคม
งานปรับปรุง
สำนักงาน ธ.ก.ส จ.ชัยนาท
 
งานปรับปรุง
โต๊ะประชุมงานเทศบาล
ผักไห่
 
 
งานปรับปรุง
เฟอร์นิเจอร์  AOT สุวรรณภูมิ
 
 
 
 
 
บริษัท บี.ซี.เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ จำกัด
62 ม.11 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โทร. 035-391157  |  แฟกซ์. 035-391055  |  อีเมล์ :
bc.tuk@hotmail.com
 
B.C. FURNITURE DESIGN CO.,LTD.
62 M.11 Phakhai, Phakhai, Ayutthaya 13120
Tel. 035-391157  |  Fax. 035-391055  |  Email :
bc.tuk@hotmail.com
© 2013 B.C. Furniture Design Co., Ltd. All rights reserved.